تحصیل

اخذ اجازه جهت تدریس دانشگاه

🔺چگونه می توانم اجازه کار و اقامت جهت تدریس در دانشگاه را بگیرم؟

در ابتدا باید از طریق سایت  www.visa.gov.tr
فرم های مربوطه را تکمیل نموده و سپس وقت ملاقات بگیرید.

🔺پس از آنکه دانشگاه محل کارتان به سازمان آموزش عالی اطلاع دهد، از سوی سازمان آموزش عالی(YÖK)مجوز به سفارت ارسال می گردد.

🔺 پس از دریافت مجوز از سوی سفارت می بایست با مدارک لازم (پرینت فرم درخواست روادید، عکس بیومتریک 6*5، نامه دانشگاه، گواهی عدم سوء پیشینه به همراه ترجمه رسمی به زبان ترکیه ای ، 500 دلار آمریکا) به سفارت مراجعه نمایید.

🔺روادید باحق کار در ظرف سه روز صادر خواهد گردید. می بایست با روادید مذکور وارد ترکیه شده و درظرف 30 روز به اداره مهاجرت استان محل کار خود مراجعه کرده و اجازه اقامت را دریافت نمایید.