تحصیل

اخذ دیپلم ایران در ترکیه

اخذ دیپلم در ترکیه
اگر دانش اموز شما فقط دیپلم خود را نگرفته میتواند با ثبت نام برای امتحان پایان سال مدرسه فجر اقدام به اخذ مدرک خود کند.

🔺ادرس مدرسه: خیابان دیوان یولو، فرعی عمران اوکتم، کوچه ترزی حانه پلاک ۷

🔺شماره تماس:
02125166416 02125178225