اقامت

اخذ گواهی تولد در ترکیه

گواهی ولادت همان ترجمه شناسنامه به زبان ترکی است که جزو مدارک لازم برای افراد زیر 18 سال جهت گرفتن اقامت می باشد.

برای تهیه این گواهی به همراه شناسنامه فرد ، شناسنامه ها و گذرنامه های والدین به کنسولگری مراجعه کنید و پس از پرداخت 12 یورو و حدود زمانی یک الی دو روز ترجمه شناسنامه را دریافت نمایید.

سپس این ترجمه را به یکی از شعبات كايماملیک جهت تایید امضاء و مهر کنسولگری

• همیشه در مراجعه به کنسولگری تمام مدارک و حتی عکس همراه داشته باشید