استخدام و اجازه کار

اشتغال به کار پزشکان در ترکیه

پزشکان محترم برای اشتغال به کار در ترکیه بایستی مراحل ذیل را طی نمایند:

 

۱.ورود به ترکیه و اخذ اقامت یکساله کوتاه مدت (توریستی یا از طریق تومر)

۲.مصاحبه جهت جذب در ان و  مراکز یافتن مراکزی که نیاز به تخصص دارند

۳.در صورت یافتن مرکز مورد نطر و توافق جهت استخدام ، کارفرما اقدام به گرفتن اجازه کار ( چالیشما ایزنی ) برای پزشک خواهد نمود.

برای گرفتن اجازه کار موارد ذیل باید رعایت شود:

مدارک تحصیلی بایستی دنکلیک (معادل سازی) گردد و توسط وزارت مربوطه در ترکیه مورد تایید قرار گیرد. پزشک نباید هیچ گونه معلولیتی داشته باشد. در زمان اقدام به اخذ اجازه کار حداقل شش ماه از اجازه اقامت ایشان باقی مانده باشد. توجه داشته باشید حقوق های پرداختی به پزشکان با درآمدهای انها در ایران قابل مقایسه نخواهد بود و بنابراین انتظار درامد های بالا در این حالت را نباید داشت. پروسه اخذ اجازه کار حداقل زمان ۳ ماهه را خواهد داشت و پس از اخذ اجازه کار و اقامت کاری ، همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال هم میتوانند از این اقامت برخوردار باشند. این قانون فقط برای پزشکان بوده و موارد دیگر مانند دندان پزشکان ، دامپزشکان ، داروسازان و…. را شامل نمیشود.