اقامت

افراد ممنوع الورود به ترکیه

سلامم
توی پست امروز واستون لیست کسایی که به ترکیه ممنوع الورود هستن رو تهیه کردیم…

🔺چه کسانی به ترکیه ممنوع الورود هستند.

🔺اگر یکی از شرایط زیر را دارا باشید دولت ترکیه از ورود شما به این کشور ممانعت به عمل می آورد:

1️⃣ افرادی که فاقد گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه یا ویزا یا مجوز اقامت می باشند یا این مجوز ها را با تقلب تهیه کرده و یا آنها را جعل کرده باشند.

2️⃣ افرادی که پس از انقضای روادید، معافیت روادید یا مجوز اقامت حداقل در مدت شصت روز گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه را تهیه نکرده باشند.

3️⃣ افرادی که از دید نظم عمومی ترکیه و یا امنیت عمومی ترکیه قابل اعتماد نیستند.

4️⃣ افرادی که مبتلا به یکی از بیماری های تهدید کننده بهداشت عمومی ترکیه هستند.

5️⃣ افرادی که مرتکب جرائمی شده باشند که کشور ترکیه بر اساس معاهدات دو جانبه استرداد آن مجرمین را تعهده نموده و نیز افرادی که مظنون یا محکوم به چنین به جرائمی می باشند.

6️⃣ افرادی که فاقد بیمه سلامت معتبر به مدت اقامت در ترکیه باشند.

7️⃣ افرادی که دلایل معقول برای ورود به ترکیه، عبور از ترکیه یا اقامت در ترکیه ارائه ننمایند.