بیمه خودرو, خودرو

انواع بیمه خودرو در ترکیه

بیمه خودروها در ترکیه در ترکیه دو نوع بیمه برای خودروها تعریف شده که عبارتند از:

۱.ترافیک سیگورتا (Trafik Sigorta): که عملٱ نقش بیمه شخص ثالث را دارد

۲.کاسکو (Kasko): که عملٱ حکم بیمه بدنه را برای خودرو دارد.

در ترکیه مثل ایران ، داشتن بیمه نامه شخص ثالث اجباری است، درحالیکه خریداری بیمه بدنه اختیاری است و خرید این نوع بیمه نامه، به تمایل و صلاح دید مالک خودرو بستگی دارد.

اما نکته مهم: در کشور ترکیه، اگر شما امروز خودروی خود را که مثلٱ یک فولکس واگن پاسات مدل ۲۰۱۴ است، با پرداخت ۱۳۰۰ لیر بیمه کنید و یک بیمه نامه شخص ثالث با اعتبار یک سال از یکی از شرکتهای بیمه گر تهیه نمایید ،چنانچه دو ماه بعد خودرو را بفروشید، شما این امکان را خواهید داشت که پس از فروش خودرو، بیمه نامه خود را باطل نموده و به نسبت ۱۰ ماه اعتبار باقیمانده از مدت بیمه نامه، وجه خود را از شرکت بیمه گر دریافت نمایید.

برای این کار، تنها لازم است نسخه ای از سند انتقال مالکیت خودرو بنام مالک جدید را که در دفاتر اسناد رسمی (Noter) تنظیم میشه، به همراه اصل بیمه نامه خود به همان دفترنمایندگی بیمه مربوطه ارائه داده تا ترتیب واریز وجه موردنظر به حساب شما داده شود.

این قضیه در خصوص بیمه بدنه خودرو (کاسکو) هم صادق است در ترکیه، اساس بیمه نامه بر اطلاعات فردی مالک خودرو استوار است و با تغییر مالک خودرو، بیمه نامه قبلی به مالک جدید منتقل نمی شود. بدین ترتیب مالک جدید ناچار خواهد بود بطور جداگانه برای خودرویی که خریداری نموده، بیمه نامه مجزا و جدید بگیرد.