اطلاعات عمومی

اپلیکیشن سرپرستی سگ

اپلیکیشن SemtPati

 

با نصب اپلیکیشن SemtPati، رایگان صاحب سگ شوید

شهرداری استانبول اقدام به واگذاری سگ های بی سرپرست به متقاضیان با هزینه دولت می کند، با نصب اپلیکیشن İBB Semtpati و مشاهده لیست و مشخصات سگ ها، موردی که میخواهید را رایگان به سرپرستی می گیرید، هزینه های ماهانه اش که شامل خوراک و درمان و…باشد را شهرداری استانبول پرداخت خواهد کرد.

اپلیکیشن موبایل SemtPati به دوستداران حیوانات و داوطلبانی که برای حیوانات خیابانی در محله های مختلف استانبول فعالیت های داوطلبانه انجام می دهند این امکان را می دهد که از یکدیگر آگاه شده و دور هم جمع شوند. از طریق این برنامه، هدف از آن، پذیرش گسترده و مؤثر، ثبت حیوانات ولگرد و تعیین نیازهای آنها، و حمایت از فرآیندهای تصمیم گیری مبتنی بر داده دولت های محلی است.