پرداخت قبوض, پرسش و پاسخ

به نام زدن قبوض انرژی

با این روش به راحتی میتونید قبض گاز آب و برق رو به نام خودتون بزنید. با توجه به اینکه بعضی قوانین در کشور ترکیه در مقایسه با قوانین ایران متفاوت است، بعضی از مسائل در بدو ورود به ترکیه به نظر متفاوت و پیچیده هستند از این رو در اینجا به بررسی نحوه به نام کردن قبوض انرژی در ترکیه میپردازیم: بعد از خرید و یا اجاره املاک در ترکیه باید همه قبوض انرژی (شامل برق،گاز،اب) به نام شخص خریدار یا کرایه کننده ملک شود(برای به نام کردن قبوض داشتن کارت اقامت ترکیه ضروری است،البته برای به نام کردن قبض برق به همراه داشتن پاسپورت کافی است.) در کشور ترکیه هزینه گاز از برق به مراتب بالاتر است و در مواردی که سیستم گرمایش و اجاق خوراک پزی برقی باشد هزینه انرژی مصرفی پایینتر خواهد بود. در بعضی از پروژه ها، مبلغ پرداختی برای مصرف انرژی توسط مدیریت پروژه مشخص میشود، در این موارد نحوه محاسبه انرژی در پروژه های مختلف متفاوت است. مراحل کلی برای به نام کردن قبوض انرژی: شماره کنتور(تاسیسات نوماراسی) را به همراه بیمه ملک (داسک) و سند یا در صورت اجاره کردن ملک اجاره نامه را به نزدیکترین اداره گاز، برق و آب محله خود برده و کنتور به نام شما ثبت میشود بعد از چند ساعت پیامی جهت تایید برای شما ارسال میگردد در صورت نداشتن کیملیک میتوانید از فردی که اقامت ترکیه را دارد کمک بگیرید تا کفیل شما شود، یا اینکه شما میتوانید از صاحب خانه خواهش کنید که قبوض به نام او باقی بماند و شما به صورت ماهیانه هزینه قبوض را به او پرداخت کنید. در برخی از سیته ها آب گرم و سرد و گاز به صورت مرکزی است و شما برای این انرژی ها نیازی به قبوض ندارید. در برخی از سیته ها به شما یک کارت برای آب و برق داده میشود که شما به صورت ماهیانه این کارت را شارژ میکنید.