اطلاعات بانکی

مسدود کردن کارت بانکی زراعت

مسدود کردن کارت بانکی زراعت

شده تا حالا کارت بانکتو ازت بدزدن ، گم کنی یا حتی دیگه نخوای ازش استفاده کنی بخوای مسدودش کنی
ما توی این پست بهتون یاد دادیم چجوری میتونید کارت زراعت بانکتونو از طریق همراه بانک زراعت مسدود کنید…

 

برای تماشا کردن کلیپ کلیک کنید.