پرسش و پاسخ, موارد دیگر

مشاغل ممنوع برای خارجیان

مشاغل ممنوعه در ترکیه برخی از مشاغل در ترکیه تنها مختص شهروندان ترکیه است و هیچ فرد خارجی‌ نمی تواند در این مشاغل مشغول به کار شود. این مشاغل عبارتند از:‌

 • دندان پزشکی و جراحی دندان
 • پرستاری
 • داروخانه داری
 • دامپزشکی
 • مدیریت بخش خصوصی
 • درمانی وکالت
 • سردفتری
 • امنیت و محافظ
 • صادرات ماهی و موجودات دریایی
 • غواصی
 • کار روی کشتی
 • اخدای کشتی (در آب های ترکیه) ترخیص کاری گمرک
 • مدیریت اجرایی در شرکت های توریستی