اطلاعات بانکی

پاپارا کارت چیست

یک روش پرداخت و یک کارت اعتباریه که به حساب بانکی شما متصله.

به نوعی یک شبکه گردش مالی داخلی هستش شما کارتش رو میگیریدمیتونید پول واریز کنید بهش، از طریق عابربانکم میتونید و همچنین برای خرید و …