پرسش و پاسخ, تحصیل

5 مدرسه بین‌ المللی استانبول

توی این پست اطلاعات بعضی از مدارس بین المللی استانبول را براتون تهیه کرده ایم.

 1. نام مدرسه: ihsan internation school
 • سیستم آموزشی:آمریکایی
 • زبان تدریس: انگلیسی
 • سن پذیرش: ۳تا۱۸ سال
 • آدرس وبسایت مدرسه: https://ihsan.school

 

2. نام مدرسه: keystone international school

 • سیستم آموزشی: کانادایی-بین المللی
 • زبان تدریس: انگلیسی
 • سن پذیرش:۳تا۱۸ سال
 • آدرس وب سایت مدرسه: https://www.keystoneschools.com.tr

3. نام مدرسه: istanbul international school

 • سیستم آموزشی: بریتیش
 • زبان تدریس: انگلیسی
 • سن پذیرش:۴تا۱۸ سال
 • آدرس وب سایت مدرسه: https://www.istanbulint.com

 

4.نام مدرسه: MEF international school istanbul

 • سیستم آموزشی: بریتیش – IB
 • زبان تدریس:انگلیسی
 • سن پذیرش: ۳تا۱۸ سال
 • آدرس وب سایت مدرسه: https://www.mefis.k12.tr

 

5. نام مدرسه: istanbul international community school

 • سیستم آموزشی: IB
 • زبان تدریس: انگلیسی
 • سن پذیرش: ۳تا۱۸ سال
 • آدرس وب سایت مدرسه: https://www.iics.k12.tr