تحصیل

مدارس ایرانی در ترکیه

مدارس ایرانی در شهر های آنکارا و استانبول واقع میباشد و مقاطع زیر در این مدارس موجود

میباشد.

  1. مقطع ابتدایی
  2. مقطع راهنمایی
  3. مقطع دبیرستان

در مقطع دبیرستان رشته های ریاضی فیزیک و تجربی موجود میباشد.

زمان ثبت‌نام در مدرسه‌ های ایرانی شهر ‌های آنکارا و استانبول از  اول لغایت 25 شهریور ماه میباشد.

  • مدارک لازم برای ثبت نام در مدارس ایرانی:
  1. دفترچه اقامت که اداره پلیس اتباع خارجی صادر میگردد.
  2. کلیه مدارک تخصیلی سال آخر(این مدارک میبایستی به تایید وزارت آموزش پرورش منطقه برسد و مدارک پیش‌دانشگاهی میبایستی به تایید آموزش پرورش استان برسد.)
  3. گواهی انتقال (این گواهی از مدرسه محل تحصیل دریافت میگردد و بهتر است به تایید آموزش پرورش منطقه برسد.)

امتیازات و شرایط بورسیه در ترکیه

برای سفارش طراحی کلیک کنید.