اقامت

جریمه اقامت بیش از ۳ ماه

در صورتی که با درخواست شما موافقت شود، شما می‌توانید تا ۱۰ روز دیگر در خاک ترکیه بمانید.

در این زمینه می بایست هزینه های مورد نظر را پرداخت نموده و درخواست خود را به صورت کاملا قانونی ارائه دهید. به درخواست ماندن در ترکیه بیش از زمان مقر، قانون وی ۸۴ گفته می شود. در صورتی که بدون مجوز بیشتر از ۳ ماه در ترکیه اقامت داشته باشید می بایست جریمه پرداخت کنید. اگر جریمه مربوطه را پرداخت نکنید به طور حتم در سیستم ورود و خروج هوشمند و در سوابق مربوط به شما درج خواهد شد و در این صورت از یک تا ۵ سال از ورود شما به خاک ترکیه جلوگیری خواهد شد.

هر ایرانی تنها می تواند به مدت ۳ ماه در خاک ترکیه بدون داشتن ویزا حضورداشته باشد. بعد از اتمام این سه ماه افراد می بایست ۳ ماه را در خارج از ترکیه باشند و بعد از سه ماه بار دیگر می توانند برای ورود به ترکیه درخواست دهند. چنانچه فردی بخواهد بیش از ۳ ماه در ترکیه اقامت داشته باشد می بایست، قبل از اتمام ۳ ماه زمان خود به اداره مهاجرت ترکیه مراجعه نماید و به طور قانونی درخواست اقامت بیشتر داشته باشد. باید به این نکته توجه داشته باشید که شما تنها یک بار می توانید درخواست اقامت بیشتر داشته باشید.