اطلاعات عمومی

سرشیر باب طبع در ترکیه

ممکنه که یکی از روز ها حوس سرشیر کنید برای خرید و امتحان کردن این سرشیر خوشمزه روی لینک زیر کلیک کنید

 

برای دیدن کلیپ آن کلیک کنید.