اقامت

اخذ ویزای کار در ترکیه

اخذ ویزای کار

 

برای اخذ ویزای کار شما ابتدا باید از یک کارفرمای ترک پیشنهاد کار دریافت کرده باشید‌. پس از دریافت پیشنهاد کار از کارفرما و تصمیم کارفرما برای اخذ اجازه کار در صورتی که شخص دارای اقامت ترکیه نباشد برای درخواست ویزای کار باید به کنسولگری های ترکیه در ایران مراجعه کند.

مراحل اخذ ویزای کار به ترتیب زیر میباشد:

اخذ نوبت دهی ویزا از وبسایت www.visa.gov.tr و پرینت فرم ویزا ارائه مدارک لازم به کنسولگری به شرح زیر:

۱.کپی صفحه اول پاسپورت

۲.فرم درخواست ویزا

۳.یک قطعه عکس

۴.اصل قرارداد کار امضا شده توسط کارفرما و شرکت

۵.نمونه امضای کارفرما(امضای موجود در قرارداد)

۶.کپی روزنامه رسمی و برگه فعالیت شرکت

۷. نامه خطاب به سفارت از طرف وکیل یا مشاور مالی شرکت جهت معرفی کارمند و درخواست شماره رفرنس و معرفی ایمیل جهت ارسال شماره رفرنس و تعهد به ارسال مدارک به وزارت کار ظرف ۷۲ ساعت

۸.عدم سو پیشینه و ترجمه رسمی آن ممهور به مهر وزارت خارجه و کپی از آنها مشاور مالی یا وکیل شرکت پس از دریافت ایمیل حاوی شماره رفرنس از کنسولگری، ظرف ۷۲ ساعت مدارک لازم جهت اخذ اجازه کار را به وزارت کار ارائه میکند.

درصورت صدور اجازه کار ( حدود ۲ الی ۳ ماه بعد) مراجعه به کنسولگری و پرداخت مبلغ ۵۲۰ دلار و الصاق ویزای کار به پاسپورت ورود به ترکیه حداکثر ظرف مدت ۱ ماه از صدور ویزا  دلیل نیاز بازار کار در ترکیه به خدمات پزشکان خارجی در تخصص های مختلف قانون بکارگیری این پزشکان در مراکز و کلینیک های خصوصی در سال ۲۰۱۷ تصویب گردید.